Đồng Nai TV
Đồng Nai TV : Chuyên trang cập nhật tin tức, hình ảnh, clip nóng mới nhất nhanh nhất về tỉnh Đồng Nai, giải trí, du lịch, nhà đất, mới nhất 2020

Vĩnh Cửu: Dự kiến chuyển đổi 5.600ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai sẽ chuyển hơn 5.600ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án trên lĩnh vực giao thông, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất ở nông thôn…

Trong 10 năm tới, huyện Vĩnh Cửu sẽ được quy hoạch hình thành 3 vùng chính để phát triển kinh tế – xã hội, gồm: Vùng công nghiệp, đô thị, dịch vụ; Vùng đô thị, hành chính, dịch vụ du lịch và Vùng sinh thái du lịch phía Bắc.

Giữa tháng 10 vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã có cuộc họp với các sở, ngành và UBND huyện Vĩnh Cửu về thẩm định quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Cửu và huyện Xuân Lộc giai đoạn 2021-2030.

Hiện trạng huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, có tổng diện tích tự nhiên 108.914ha, gồm: đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp. Tính đến cuối năm 2020, huyện có hơn 89.000ha đất nông nghiệp và hơn 19.860ha đất phi nông nghiệp.

Trong 10 năm tới, theo phương án quy hoạch sử dụng đất của huyện Vĩnh Cửu sẽ hình thành 3 vùng chính để phát triển kinh tế – xã hội, gồm: Vùng công nghiệp, đô thị, dịch vụ có 06 xã tiếp giáp với TP.Biên Hòa là Bình Hòa, Tân Bình, Thạnh Phú, Thiện Tân, Bình Lợi, Tân An; Vùng đô thị, hành chính, dịch vụ du lịch có các xã Vĩnh Tân, Trị An và thị trấn Vĩnh An; Vùng sinh thái du lịch phía Bắc có 03 xã: Phú Lý, Mã Đà, Hiếu Liêm và Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai.

Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Vĩnh Cửu sẽ chuyển đổi hơn 5.600ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án trên lĩnh vực giao thông, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất ở nông thôn…

Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho rằng huyện Vĩnh Cửu cần rà soát, tính toán lại quy hoạch diện tích đất ở, đất công nghiệp cho phù hợp. Huyện cũng cần xem xét lại các dự án cụm công nghiệp đã quy hoạch giai đoạn trước đó, nếu không triển khai được thì hủy bỏ quy hoạch để trả lại quyền lợi trên thửa đất cho người dân.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng chú ý về quy hoạch đất rừng đối với huyện Vĩnh Cửu, do việc chuyển đổi đất rừng rất khó khăn và hiện diện tích đất rừng đã giảm nhiều.

Đối với việc thẩm định quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Xuân Lộc, tính đến cuối năm 2020, tổng diện tích tự nhiên của huyện này là gần 72.490ha, trong đó, đất nông nghiệp gần 57.150ha, đất phi nông nghiệp khoảng 15.339ha.

Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Xuân Lộc sẽ hình thành 04 vùng phát triển kinh tế – xã hội là: Vùng đô thị gắn với công nghiệp – dịch vụ du lịch; Vùng dịch vụ hậu cần nông nghiệp – nông nghiệp chuyên canh; Vùng công nghiệp phụ trợ – dịch vụ vận tải đường bộ – nông lâm nghiệp; Vùng kinh tế nông nghiệp chuyên canh kỹ thuật cao – dịch vụ du lịch.

Ông Võ Văn Phi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã đề nghị huyện Xuân Lộc tính toán lại dân số để quy hoạch đất ở cho phù hợp. Đất chăn nuôi của huyện đã vượt quy hoạch ở giai đoạn trước hàng trăm ha nên trong giai đoạn 2021-2030 sẽ không quy hoạch thêm nữa.

Về quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Xuân Lộc, ông Võ Văn Phi cho biết hiện tỉnh đã quy hoạch nhiều khu công nghiệp và đã được Chính phủ phê duyệt, theo quy định các khu công nghiệp phải lấp đầy 60% diện tích thì mới phê duyệt thêm các khu công nghiệp khác, nên huyện Xuân Lộc cần tính toán lại để tránh quy hoạch “treo”.

Bình luận