Đồng Nai TV
Đồng Nai TV : Chuyên trang cập nhật tin tức, hình ảnh, clip nóng mới nhất nhanh nhất về tỉnh Đồng Nai, giải trí, du lịch, nhà đất, mới nhất 2020

Đồng Nai thêm 20 dự án nhà ở cần thu hồi đất năm 2020

Sẽ có thêm 20 dự án nhà ở cần phải thu hồi đất với tổng diện tích 162,59ha được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai bổ sung vào danh mục dự án thu hồi đất để thực hiện năm 2020.

Khu nhà ở Hoàng Long có diện tích 0,28 ha của Công ty TNHH Nhà Hoàng Long tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa. Thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1170/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 UBNĐ tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cư Long Phước có diện tích 50,2 ha của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát tại Long Phước, Long Thành. Thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1209/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 UBNĐ tỉnh Đồng Nai.

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư theo quy hoạch có diện tích 4,06 ha của Công ty TNHH SX-DVTM Đại Hoàng Hào tại Bình Sơn, Long Thành. Thực hiện theo Quyết định ch trương đầu tư số 236/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 UBNĐ tỉnh Đồng Nai.

Chung cư Tâm Khải Hoàn 769 có diện tích 0,83 ha của Công ty Cổ phần BĐS Tâm Khải Hoàn tại Lộc An, Long Thành. Thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1172/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 UBNĐ tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cư Aten có diện tích 3,93ha của Công ty TNHH Bất động sản Aten Land tại Long An, Long Thành. Thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1210/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 UBNĐ tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cư Long Việt An có diện tích 4,78 ha của Công ty cổ phần Đầu tư Long Việt An tại Long Đức, Long Thành. Thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 3579/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 UBNĐ tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cư Phúc An Bình có diện tích 1,05 ha của Công ty Cổ phần Bất động sản Phúc An Bình tại Long Đức, Long Thành. Thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 722/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 UBNĐ tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cư Long Phước có diện tích 6,3 ha của Công ty TNHH Trí Thuận Tiến tại Long Phước, Long Thành. Thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1219/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 UBNĐ tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cư Long Phát có diện tích 4,02 ha của Công ty TNHH SX TM DV Linh Long Phát tại Long Phước, Long Thành. Thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 237/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 UBNĐ tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cu Khiết An Phước Bình có diện tích 0,88 ha của Công ty Cổ phần BĐS Khiết An Phước Bình tại Phước Bình, Long Thành. Thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 46/QD-UBND ngày 07/01/2020 UBNĐ tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cư Newland có diện tích 2,12 ha của Công ty Cồ phần Bất động sản Hạnh Phúc Long Thành tại Phước Bình, Long Thành. Thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 302/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 UBNĐ tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cư Phước Bình Land có diện tích 2,16 ha của Công ty Cổ phần bất động sản Tâm Gia tại Phước Bình, Long Thành. Thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 411/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 UBNĐ tỉnh Đồng Nai.

Chung cư Thiên Tâm An có diện tích 0,62 ha của Công ty cổ phần Bất động sản Điền Tâm tại Thị trấn Long Thành, Long Thành. Thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 791/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 UBNĐ tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cư theo quy hoạch có diện tích 7,77 ha của Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Xanh, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi nhà mới, Công ty Cổ phần Đầu tư PMT Land Việt Nam tại Long Tân, Nhơn Trạch. Thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 240/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 UBNĐ tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cư theo quy hoạch có diện tích 12,97 ha của Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Xanh, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi nhà mới, Công ty Cổ phần Đầu tư PMT Land Việt Nam tại Phú Hội, Nhơn Trạch. Thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 241/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 UBNĐ tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cư tại xã Phước Thiền có diện tích 39,15 ha của Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Phúc Tiến tại Phước Thiền, Nhơn Trạch. Thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1211/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 UBNĐ tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cư phố chợ có diện tích 2,7 ha của DNTN Thiên Nhiên tại Tân Bình, Vĩnh Cữu. Thực hiện theo Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 UBNĐ tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cư theo quy hoạch có diện tích 6,76 ha của Công ty TNHH Đất Phú Quý tại Thạnh Phú, Vĩnh Cữu. Thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 2023/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 UBNĐ tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cư đô thị Trịnh Vũ Giáp có diện tích 5,62 ha của Công ty TNHH bất động sản Trịnh Vũ Giáp tại Thạnh Phú, Vĩnh Cữu. Thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 3328/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 544/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 UBNĐ tỉnh Đồng Nai.

Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư nông thôn có diện tích 6,39 ha của Công ty TNHH Ninh Thịnh tại Suối Cao, Xuân Lộc. Thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1208/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 UBNĐ tỉnh Đồng Nai.

Bình luận