Đồng Nai TV
Đồng Nai TV : Chuyên trang cập nhật tin tức, hình ảnh, clip nóng mới nhất nhanh nhất về tỉnh Đồng Nai, giải trí, du lịch, nhà đất, mới nhất 2020

Đồng Nai: Không được tự ý chia tách dự án để bồi thường nhiều lần

UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn về việc chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có những chỉ đạo cụ thể về thực hiện công tác bồi thường. Cụ thể, về thời gian thực hiện công tác bồi thường, theo UBND tỉnh, mặc dù Luật Đất đai năm 2013, các nghị định, thông tư hướng dẫn không quy định về trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhưng UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND (ngày 16/10/2019) quy định cụ thể nội dung trên.

Do vậy, giao UBND các huyện, TP. Long Khánh và TP. Biên Hòa chỉ đạo Hội đồng Bồi thường dự án nghiêm túc thực hiện các nội dung đã được quy định tại quyết định nêu trên; trong đó, không được tự ý chia tách dự án ra để bồi thường nhiều lần mà phải thực hiện đồng bộ một lần cho toàn dự án.

UBND tỉnh giao Sở TN-MT phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu văn bản UBND tỉnh kiến nghị Bộ TN-MT hướng dẫn thời điểm tổ chức xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi thu hồi đất đảm bảo trình tự, thủ tục thực hiện và phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với quy định của Luật Đất đai; đồng thời, quy định về hiệu lực thực hiện của giá đất cụ thể và trách nhiệm của các đơn vị tư vấn tham gia tư vấn xác định giá đất cụ thể trong quá trình giải quyết khiếu nại.

Về chính sách chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm, giao Sở LĐ-TBXH phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát tình hình giải quyết việc làm cho người dân sau khi Nhà nước thu hồi đất, đề xuất các giải pháp hỗ trợ kịp thời theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh về việc giải quyết tái định cư và xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được bố trí tái định cư. Trong đó, lưu ý xử lý dứt điểm những trường hợp đã được bố trí tái định cư nhưng đến nay các địa phương còn chưa xử lý được vướng mắc trong việc xác định nghĩa vụ tài chính của người được bố trí tái định cư, thực hiện việc bồi thường bằng đất ở cho các trường trường hợp thuộc diện tái định cư.

Sở Tài chính, Sở KH-ĐT phối hợp với các sở, ngành có liên quan căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh có kế hoạch bố trí vốn kịp thời để đầu tư xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh (trong đó ưu tiên bố trí cho địa bàn còn nhu cầu tái định cư lớn như: TP. Biên Hòa, H. Long Thành, H.Nhơn Trạch). Các địa phương yêu cầu chủ đầu tư các dự án khẩn trương xây dựng hạ tầng tái định cư đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án tái định cư đang thực hiện dở dang, đảm bảo bố trí đủ chỗ ở cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh.

Link Gốc https://cafef.vn/dong-nai-khong-duoc-tu-y-chia-tach-du-an-de-boi-thuong-nhieu-lan-20220223175841752.chn
Bình luận