Đồng Nai TV
Đồng Nai TV : Chuyên trang cập nhật tin tức, hình ảnh, clip nóng mới nhất nhanh nhất về tỉnh Đồng Nai, giải trí, du lịch, nhà đất, mới nhất 2020

Đồng Nai điều chỉnh quy hoạch KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang

KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang có diện tích gần 70 ha, nằm tại xã Hiệp Phước và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai điều chỉnh quy hoạch KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp (KCN) Nhơn Trạch II – Lộc Khang gần 70 ha thuộc huyện Nhơn Trạch.

Cụ thể, vị trí khu đất điều chỉnh quy hoạch là khu đất có ký hiệu DV. Diện tích khu đất điều chỉnh cục bộ quy hoạch hơn 4,7 ha.

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch như sau: Điều chỉnh phạm vi khoảng 4,3 ha thuộc khu đất DV từ chức năng đất trung tâm dịch vụ sang đất nhà máy, xí nghiệp công nghiệp. Phần diện tích còn lại 0,4 ha của khu đất này vẫn giữ nguyên chức năng đất trung tâm dịch vụ.

Như vậy, sau khi được điều chỉnh, KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang có diện tích như sau: Đất nhà máy, xí nghiệp công nghiệp hơn gần 45 ha; đất kho tàng gần 2,9 ha; đất trung tâm dịch vụ hơn 8,6 ha; đất cây xanh 7 ha; đất giao thông hơn và đất hạ tầng kỹ thuật hơn 6 ha.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Nhơn Trạch và các đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh quy hoạch.

Đồng thời, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang có trách nhiệm lập thủ tục điều chỉnh Quyết định thuê đất cho phù hợp cơ cấu sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt.

Đối với các vấn đề liên quan phát sinh từ việc điều chỉnh trên, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang có trách nhiệm cập nhật và làm rõ trong quá trình triển khai các bước tiếp theo của dự án.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp (KCN) Nhơn Trạch II – Lộc Khang gần 70 ha thuộc huyện Nhơn Trạch.

Cụ thể, vị trí khu đất điều chỉnh quy hoạch là khu đất có ký hiệu DV. Diện tích khu đất điều chỉnh cục bộ quy hoạch hơn 4,7 ha.

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch như sau: Điều chỉnh phạm vi khoảng 4,3 ha thuộc khu đất DV từ chức năng đất trung tâm dịch vụ sang đất nhà máy, xí nghiệp công nghiệp. Phần diện tích còn lại 0,4 ha của khu đất này vẫn giữ nguyên chức năng đất trung tâm dịch vụ.

Như vậy, sau khi được điều chỉnh, KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang có diện tích như sau: Đất nhà máy, xí nghiệp công nghiệp hơn gần 45 ha; đất kho tàng gần 2,9 ha; đất trung tâm dịch vụ hơn 8,6 ha; đất cây xanh 7 ha; đất giao thông hơn và đất hạ tầng kỹ thuật hơn 6 ha.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Nhơn Trạch và các đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh quy hoạch.

Đồng thời, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang có trách nhiệm lập thủ tục điều chỉnh Quyết định thuê đất cho phù hợp cơ cấu sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt.

Đối với các vấn đề liên quan phát sinh từ việc điều chỉnh trên, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang có trách nhiệm cập nhật và làm rõ trong quá trình triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Bình luận