Đồng Nai TV
Đồng Nai TV : Chuyên trang cập nhật tin tức, hình ảnh, clip nóng mới nhất nhanh nhất về tỉnh Đồng Nai, giải trí, du lịch, nhà đất, mới nhất 2020

Tiến độ loạt dự án hạ tầng trọng điểm ở Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai vừa công bố loạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm của Đồng Nai.

Dự án Đường ven sông Cái (đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản) và Dự án Đường trục trung tâm (Xây dựng cầu Thống Nhất và đường dẫn 2 đầu cầu)

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng dự án Đường ven Sông cái và dự án Đường trục Trung tâm trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 15/09/2020.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính cung cấp cho UBND thành phố Biên Hòa để triển khai công tác thu hồi đất. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2020.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Biên Hòa khẩn trương hoàn thành thẩm định trình duyệt quy hoạch xây dựng phân khu A4, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa để làm cơ sở thu hút các dự án đầu tư, khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/9/2020.

Giao UBND thành phố Biên Hòa thực hiện khảo sát, xác định vị trí có thể thu hồi đất 2 bên đường dự án Đường ven Sông Cái để tổ chức đấu giá, trong đó cần lựa chọn vị trí ít dân cư đảm bảo tính khả thi cao. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu các quy định hiện hành, tham mưu UBND tỉnh quy trình, thủ tục thu hồi diện tích đất 2 bên Đường ven Sông Cái đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/9/2020.

Dự án Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị liên quan tập trung thẩm định trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng cầu Vàm Cái Sứt. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/9/2020.

Yêu cầu Ban Quản ý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu thi công xây dựng cầu Vàm Cái Sứt để kịp khởi công trong tháng 09/2020.

Đôi với công tác giải phóng mặt băng: Yêu cầu UBND thành phố Biên Hòa làm việc với Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai, Công ty cổ phần Golf Long Thành khẩn trương bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để kịp khởi công xây dựng cầu Vàm Cái Sứt. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị lập hồ sơ, thủ tục thu hồi phần diện tích đất nêu trên trình duyệt theo đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trong tháng 09/2020.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hương lộ 2 nối dài

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh công tác lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, trong đó cần lưu ý giảm vỉa hè để đảm bảo toàn bộ taluy nằm trong ranh lộ giới 60m và phải thiết kế đường dẫn để người dân có thể tham gia giao thông. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/9/2020.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cung cấp tọa độ của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, xác định phạm vi thu hồi đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường để xuất bản đồ thu hồi đất theo đúng quy định. Đối với những vị trí còn có sự khác biệt giữa hồ sơ thiết kế và quy hoạch sử dụng đất, giao UBND thành phố Biên Hòa tổng hợp trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua để điều chỉnh, thu hồi bổ sung để đảm bảo tiến độ dự án. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/9/2020.

Dự án tuyến kết nối vào cảng Phước An (đoạn từ đường 319 đến nút giao cắt với đường cao tốc Bến Lức – Long Thành), huyện Nhơn Trạch

Giao UBND huyện Nhơn Trạch làm việc cụ thể với Công ty CP cảng Phước An chuyển kinh phí cho bồi thường, hỗ trợ bổ sung phần diện tích còn lại của 7 hộ dân (khoảng 1,7 tỷ đồng) để xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/9/2020.

Giao Sở Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thành kiểm tra hồ sơ nghiệm thu hoàn công công trình để đưa vào sử dụng. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp UBND huyện Nhơn Trạch xử lý hoàn trả kinh phí giải phóng mặt bằng cho Công ty cổ phần Cảng Phước An theo đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2020.

Dự án đường và công viên, kè bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến huyện Vĩnh Cửu)

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND thành phố Biên Hòa kết hợp đánh giá tác động dòng chảy vào Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2020.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan thẩm định và phê duyệt giá đất của dự án để làm cơ sở cho UBND thành phồ Biên Hòa thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/9/2020.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường và công viên, kè bờ sông Đồng Nai trình duyệt theo quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/9/2020.

Giao UBND thành phố Biên Hòa thực hiện khảo sát, xác định vị trí có thể thu hồi đất 2 bên đường dự án đường ven Sông Đồng Nai để tổ chức đấu giá. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu các quy định hiện hành, tham mưu UBND tỉnh quy trình, thủ tục thu hồi diện tích đất 2 bên đường ven Sông Đồng Nai đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/9/2020.

Dự án xây dựng hầm chui cầu Hóa An

Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan nghiên cứu tổ chức phân bố lại giao thông tại hầm chui đảm bảo an toàn và hợp lý; đồng thời nghiên cứu cao độ tĩnh không phù hợp, hạn chế phương tiện trọng tải lớn tham gia lưu thông qua hầm chui. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/9/2020.

Giao UBND thành phố Biên Hòa khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất đầu tư tư dự án theo ý kiến đóng góp của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại cuộc họp ngày 12/8/2020. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/9/2020.

Dự án đường khu Trung tâm thành phố Biên Hòa (từ nút giao Vườn Mít đến đường Võ Thị Sáu)

Chủ tích UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Biên Hòa khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình Sở Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo Hội đồng thẩm định thông qua trong tháng 9/2020.

Dự án kè và đường ven sông Đồng Nai từ cầu Hóa An đến cầu Ghềnh (thuộc phường Bửu Hòa và Hóa An)

Giao UBND thành phố Biên Hòa phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư cho phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2020.

Dự án kè và đường ven sông Đồng Nai từ cầu Hóa An đến tỉnh Bình Dương (thuộc phường Hóa An và Tân Hạnh)

Giao UBND thành phố Biên Hòa phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư cho phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2020.

Bình luận