Đồng Nai TV
Đồng Nai TV : Chuyên trang cập nhật tin tức, hình ảnh, clip nóng mới nhất nhanh nhất về tỉnh Đồng Nai, giải trí, du lịch, nhà đất, mới nhất 2020

Thống kê lô gan Đồng Nai lâu chưa về tính đến thứ tư ngày 13/12/2023

Thống kê lô gan Đồng Nai lâu chưa về tính đến thứ tư ngày 13/12/2023, tham khảo lô gan XSDN Thứ 4, thống kê lô gan các cặp số lâu rồi chưa về tính đến ngày 13/12/2023.

Thống kê lô gan Đồng Nai lâu chưa về tính đến thứ tư ngày 13/12/2023

Lô gan Đồng Nai tính đến ngày 13/12/2023 Thứ 4 hôm nay đài Đồng Nai, trước khi xem thống kê lô gan chi tiết mời bạn tham khảo lại kết quả XSDN tuần trước để nắm rõ các các số vừa may mắn.

Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 06 tháng 12

Thống kê lô gan Đồng Nai lâu chưa về tính đến thứ tư ngày 13/12/2023

Top 10 con số Đồng Nai lâu về nhất

Con số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất Gan cực đại
52 28 ngày 24/05/2023 21
80 21 ngày 12/07/2023 21
26 18 ngày 02/08/2023 31
39 16 ngày 16/08/2023 18
30 14 ngày 30/08/2023 26
47 14 ngày 30/08/2023 19
61 13 ngày 06/09/2023 40
88 13 ngày 06/09/2023 23
95 12 ngày 13/09/2023 24
59 12 ngày 13/09/2023 27

Top 10 cặp số Đồng Nai lâu về nhất

Con số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất Gan cực đại
47 – 74 103 ngày 15/12/2021 84
06 – 60 82 ngày 11/05/2022 127
34 – 43 76 ngày 22/06/2022 69
43 – 34 76 ngày 22/06/2022 69
39 – 93 63 ngày 21/09/2022 94
35 – 53 60 ngày 12/10/2022 64
09 – 90 58 ngày 26/10/2022 112
27 – 72 57 ngày 02/11/2022 66
48 – 84 43 ngày 08/02/2023 98
05 – 50 42 ngày 15/02/2023 118

Bảng thống kê loto gan Đồng Nai từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất Gan cực đại
00 3 lần quay 15/11/2023 20
01 1 lần quay 29/11/2023 27
02 Vừa ra Vừa ra 25
03 7 lần quay 18/10/2023 22
04 1 lần quay 29/11/2023 23
05 6 lần quay 25/10/2023 27
06 5 lần quay 01/11/2023 33
07 5 lần quay 01/11/2023 22
08 Vừa ra Vừa ra 24
09 2 lần quay 22/11/2023 34
10 4 lần quay 08/11/2023 20
11 Vừa ra Vừa ra 20
12 3 lần quay 15/11/2023 45
13 1 lần quay 29/11/2023 22
14 2 lần quay 22/11/2023 34
15 8 lần quay 11/10/2023 27
16 Vừa ra Vừa ra 21
17 5 lần quay 01/11/2023 24
18 7 lần quay 18/10/2023 31
19 3 lần quay 15/11/2023 28
20 Vừa ra Vừa ra 21
21 Vừa ra Vừa ra 21
22 6 lần quay 25/10/2023 47
23 Vừa ra Vừa ra 16
24 5 lần quay 01/11/2023 27
25 10 lần quay 27/09/2023 20
26 18 lần quay 02/08/2023 31
27 3 lần quay 15/11/2023 30
28 5 lần quay 01/11/2023 23
29 5 lần quay 01/11/2023 24
30 14 lần quay 30/08/2023 26
31 1 lần quay 29/11/2023 26
32 9 lần quay 04/10/2023 28
33 6 lần quay 25/10/2023 26
34 2 lần quay 22/11/2023 22
35 8 lần quay 11/10/2023 24
36 2 lần quay 22/11/2023 27
37 4 lần quay 08/11/2023 23
38 7 lần quay 18/10/2023 22
39 16 lần quay 16/08/2023 18
40 2 lần quay 22/11/2023 30
41 2 lần quay 22/11/2023 19
42 5 lần quay 01/11/2023 19
43 1 lần quay 29/11/2023 17
44 2 lần quay 22/11/2023 23
45 5 lần quay 01/11/2023 20
46 7 lần quay 18/10/2023 24
47 14 lần quay 30/08/2023 19
48 2 lần quay 22/11/2023 28
49 Vừa ra Vừa ra 22
50 1 lần quay 29/11/2023 18
51 10 lần quay 27/09/2023 25
52 28 lần quay 24/05/2023 21
53 Vừa ra Vừa ra 23
54 2 lần quay 22/11/2023 23
55 3 lần quay 15/11/2023 30
56 2 lần quay 22/11/2023 27
57 5 lần quay 01/11/2023 16
58 3 lần quay 15/11/2023 26
59 12 lần quay 13/09/2023 27
60 3 lần quay 15/11/2023 31
61 13 lần quay 06/09/2023 40
62 9 lần quay 04/10/2023 24
63 Vừa ra Vừa ra 27
64 11 lần quay 20/09/2023 29
65 4 lần quay 08/11/2023 24
66 4 lần quay 08/11/2023 22
67 Vừa ra Vừa ra 23
68 Vừa ra Vừa ra 28
69 1 lần quay 29/11/2023 41
70 5 lần quay 01/11/2023 18
71 Vừa ra Vừa ra 24
72 8 lần quay 11/10/2023 27
73 9 lần quay 04/10/2023 28
74 3 lần quay 15/11/2023 32
75 3 lần quay 15/11/2023 43
76 2 lần quay 22/11/2023 24
77 3 lần quay 15/11/2023 23
78 9 lần quay 04/10/2023 25
79 7 lần quay 18/10/2023 24
80 21 lần quay 12/07/2023 21
81 Vừa ra Vừa ra 27
82 1 lần quay 29/11/2023 39
83 1 lần quay 29/11/2023 31
84 11 lần quay 20/09/2023 20
85 Vừa ra Vừa ra 19
86 3 lần quay 15/11/2023 33
87 1 lần quay 29/11/2023 18
88 13 lần quay 06/09/2023 23
89 Vừa ra Vừa ra 19
90 5 lần quay 01/11/2023 25
91 2 lần quay 22/11/2023 30
92 1 lần quay 29/11/2023 26
93 1 lần quay 29/11/2023 41
94 Vừa ra Vừa ra 34
95 12 lần quay 13/09/2023 24
96 Vừa ra Vừa ra 35
97 4 lần quay 08/11/2023 28
98 1 lần quay 29/11/2023 29
99 1 lần quay 29/11/2023 24

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay từ ngày 13/12/2023

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x2 Chưa ra trong 30 lần quay
5x 195 ngày 31/05/2023
6x 132 ngày 02/08/2023
3x 76 ngày 27/09/2023
8x 69 ngày 04/10/2023
7x 48 ngày 25/10/2023
1x 41 ngày 01/11/2023
0x 34 ngày 08/11/2023
9x 13 ngày 29/11/2023
4x 6 ngày 06/12/2023

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay từ ngày 13/12/2023

Đuôi số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x5 153 ngày 12/07/2023
x2 90 ngày 13/09/2023
x7 76 ngày 27/09/2023
x4 62 ngày 11/10/2023
x6 55 ngày 18/10/2023
x1 34 ngày 08/11/2023
x8 27 ngày 15/11/2023
x0 20 ngày 22/11/2023
x3 13 ngày 29/11/2023
x9 6 ngày 06/12/2023

Cảnh báo: Nội dung trên chỉ được cung cấp cho mục đích tham khảo. Chúng tôi khuyến khích mọi người tuân thủ các quy định pháp luật và không tham gia vào các hình thức chơi lô đề không hợp pháp.

Bình luận