Đồng Nai TV
Đồng Nai TV : Chuyên trang cập nhật tin tức, hình ảnh, clip nóng mới nhất nhanh nhất về tỉnh Đồng Nai, giải trí, du lịch, nhà đất, mới nhất 2020

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Lộc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt ngày 05/06/2019.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Phạm vi quy hoạch

Phạm vi lập quy hoạch trong phạm vi ranh giới toàn huyện Xuân Lộc (bao gồm thị trấn Gia Ray và 14 xã: Xuân Hòa, Xuân Hưng, Xuân Tâm, Xuân Trường, Xuân Thành, Xuân Hiệp, Xuân Định, Xuân Phú, Xuân Thọ, Xuân Bắc, Suối Cao, Suối Cát, Bảo Hòa và Lang Minh).

Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là 724,8642 km2; dân số toàn huyện năm 2017 khoảng 242.500 người, mật độ dân số khoảng 335 người/km2. Phía bắc giáp huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; phía nam giáp huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; phía đông giáp tỉnh Bình Thuận; phía tây giáp thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Tính chất vùng

Huyện Xuân Lộc là vùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chuyên canh, lâm nghiệp; là vùng phát triển du lịch cảnh quan, trang trại, du lịch lịch sử, tâm linh. Huyện cũng là khu vực có vai trò quan trọng trong chiến lược quốc phòng an ninh của tỉnh và quốc gia. Đồng thời là vùng phát triển đô thị gắn với khu công nghiệp tập trung, phát triển thương mại dịch vụ.

Tầm nhìn đến năm 2050

Huyện Xuân Lộc hướng tới là trung tâm phát triển vùng đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao của vùng kinh tế phía đông trong vùng tỉnh Đồng Nai. Huyện phát triển có bản sắc văn hóa truyền thống, tập trung phát triển theo các mô hình, tiêu chí sinh thái và bền vững về môi trường.

Các dự báo phát triển vùng

Về dân số, dự báo đến băm 2025 dân số toàn huyện khoảng 255.000 – 260.000 người; đến năm 2030 khoảng 270.000 – 275.000 người.

Dự báo đến năm 2030 huyện Xuân Lộc có đô thị Gia Ray là đô thị loại IV. Về nhu cầu sử dụng đất, dự báo đến năm 2025 diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 550 – 650 ha; chỉ tiêu khoảng 180 – 190 m2/người; đến năm 2030 khoảng 1.000 – 1.100 ha.

XEM và TẢI VỀ quyết định quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Lộc ở dưới đây:

Quyết định Quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Lộc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

– Bản vẽ định hướng phát triển không gian:

Bản vẽ định hướng phát triển không gian huyện Xuân Lộc.

– Bản vẽ Quy hoạch giao thông:

Bản vẽ Quy hoạch giao thông huyện Xuân Lộc.
Bình luận