Đồng Nai TV
Đồng Nai TV : Chuyên trang cập nhật tin tức, hình ảnh, clip nóng mới nhất nhanh nhất về tỉnh Đồng Nai, giải trí, du lịch, nhà đất, mới nhất 2020

Đồng Nai xử lý 65 dự án, công trình vi phạm sử dụng đất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi vừa có công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất.

Tỉnh Đồng Nai khẳng định đa số các dự án có sử dụng đất trên địa bàn đều thực hiện việc đầu tư theo tiến độ ghi trên giấy chứng nhận đầu tư. Một số trường hợp chậm tiến độ đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xử lý đối với 65 dự án, công trình vi phạm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng (từ ngày 1/7/2014 đến ngày 15/11/2022), với tổng diện tích tổng diện tích đất trên 2.319ha.

Trong đó có 50 trường hợp tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ đầu tư; 9 trường hợp không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; 6 trường hợp đã triển khai, còn vướng mắc về công tác bồi thường, thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng.

Về kết quả xử lý, UBND tỉnh Đồng Nai đã gia hạn tiến độ sử dụng đất với 42 dự án và đến nay có 15 dự án (diện tích 55,2ha) đã đưa đất vào sử dụng; đang theo dõi và xử lý 22 dự án, với diện tích 516ha.

Đồng Nai đã thu hồi đất với 10 dự án, công trình; tổng diện tích đất 23,9ha; đang xử lý 18 dự án, với diện tích 1.724ha.

Thông tin chi tiết về các chủ đầu tư, dự án và tình trạng bị xử lý đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công khai trên cổng thông tin điện tử (www.monre.gov.vn).

Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Nai “hứa” tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ sử dụng đất của các tổ chức đã được giao đất, cho thuê đất. Trường hợp dự án không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ thì kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp đủ điều kiện, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ xem xét cho nhà đầu tư được gia hạn thời hạn sử dụng đất để tiếp tục triển khai đầu tư dự án.

Đồng Nai giao các sở, ngành và UBND cấp huyện nơi có đất có trách nhiệm giám sát, đôn đốc, theo dõi nhà đầu tư đưa đất vào sử dụng; nghiên cứu, hỗ trợ các chủ đầu tư đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục hành chính (đầu tư, đất đai, xây dựng,…), tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Đối với các trường hợp đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất, hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng, chưa hoàn thành dự án theo tiến độ được phê duyệt thì Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình UBND tỉnh Đồng Nai thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Về việc đề xuất xử lý đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn đã được chấp thuận đầu tư trên địa bàn tỉnh theo ý kiến của Kiểm toán khu vực XIII, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện rà soát hồ sơ các dự án, các quy định pháp luật, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xin ý kiến cấp trên chỉ đạo xử lý.

Link Gốc https://dantri.com.vn/xa-hoi/dong-nai-xu-ly-65-du-an-cong-trinh-vi-pham-su-dung-dat-20230113105006610.htm
Bình luận