Đồng Nai TV
Đồng Nai TV : Chuyên trang cập nhật tin tức, hình ảnh, clip nóng mới nhất nhanh nhất về tỉnh Đồng Nai, giải trí, du lịch, nhà đất, mới nhất 2020

Đồng Nai thành lập Hội đồng quy hoạch

Đồng Nai thành lập Hội đồng Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 20-8, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã ký quyết định về việc thành lập Hội đồng Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội đồng Quy hoạch tỉnh Đồng Nai sẽ có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Luật Quy hoạch liên quan đến Quy hoạch tỉnh. Chỉ đạo quá trình tổ chức lập quy hoạch; kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các nội dung vướng mắc, vượt thẩm quyền.

Bản đồ quy hoạch tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng Quy hoạch tỉnh Đồng Nai bao gồm chủ tịch Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng và cơ quan thường trực của Hội đồng được phân công cụ thể: Ông Cao Tiến Dũng- Chủ tịch UBND tỉnh làm chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là Ông Võ Tấn Đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm có ông Nguyễn Hữu Nguyên- giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Đặng Minh Đức – giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ông Hồ Văn Hà- giám đốc Sở Xây dựng. Thành viên Hội đồng gồm các Thủ trưởng, các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng, thực hiện vai trò chủ đầu tư dự án và cũng là cơ quan giúp việc của Hội đồng, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành và địa phương có liên quan tổ chức triển khai lập quy hoạch theo nhiệm vụ được phân công, tổng hợp ý kiến sau đó báo cáo chủ tịch Hội đồng xem xét, giải quyết kịp thời.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng được bố trí từ dự toán chi quản lý hành chính của ngân sách nhà nước.

Theo PLO

Bình luận