Đồng Nai TV
Đồng Nai TV : Chuyên trang cập nhật tin tức, hình ảnh, clip nóng mới nhất nhanh nhất về tỉnh Đồng Nai, giải trí, du lịch, nhà đất, mới nhất 2020

Đồng Nai đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ cho đất “giấy tay” thuộc dự án sân bay Long Thành

Hiện nay, quá trình triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Sân bay Long Thành đang gặp khó khăn lớn nhất là việc xử lý đối với hơn 1 ngàn trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế… quyền sử dụng đất nhưng không lập thủ tục theo quy định (đất “giấy tay”).

Trên cơ sở phân loại và căn cứ vào các quy định của pháp luật, Tổ công tác đã đề xuất các giải pháp về việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp đất “giấy tay”.

Cụ thể, đối với 13 trường hợp chưa được cấp giấy CNQSDĐ nhưng trên thực tế thì có 43 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thì đề nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Long Thành căn cứ quy định tại Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 (trường hợp chưa được cấp giấy CNQSDĐ nhưng đủ điều kiện được cấp giấy CNQSDĐ) để thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định.

Phó chủ tịch UBND tỉnh đã giao Văn phòng UBND tỉnh và Sở TN-MT rà soát lại các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các công việc từ trước đến nay. Từ đó, đề xuất một văn bản thống nhất để tạo thuận lợi cho huyện Long Thành và các đơn vị liên quan thuận lợi trong quá trình triển khai các công việc của dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.

Đối với 29 trường hợp đã được cấp giấy CNQSDĐ nhưng đã thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất và hiện nay đã phát sinh thành 99 đối tượng, trong đó có 59 trường hợp nhận chuyển quyền có xác nhận của UBND cấp xã, hoặc có công chứng, chứng thực và 40 trường hợp chỉ nhận chuyển quyền bằng giấy viết tay không có xác nhận, công chứng, chứng thực.

Với nhóm đối tượng này, Tổ công tác đề nghị UBND huyện Long Thành chỉ đạo rà soát lại các hợp đồng được công chứng, chứng thực và các quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm chuyển quyền. Trường hợp người nhận chuyển quyền sử dụng đất đủ điều kiện để được cấp giấy CNQSDĐ thì lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp người nhận quyền sử dụng đất không đủ điều kiện để cấp giấy CNQSDĐ thì lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người được cấp giấy CNQSDĐ. Riêng đối với 40 trường hợp nhận quyền sử dụng đất không có hợp đồng, không có công chứng thì lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người được cấp giấy CNQSDĐ.

Đối với 182 trường hợp đã được cấp giấy CNQSDĐ nhưng đã thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay, không có hợp đồng được công chứng, chứng thực và hiện đã phát sinh thành 644 đối tượng thì lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người được cấp giấy CNQSDĐ.

Riêng đối với 26 trường hợp đã được cấp giấy CNQSDĐ nhưng vừa thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất và thừa kế quyền sử dụng đất với nhiều nội dung khác nhau trên cùng một đối tượng chuyển quyền và hiện nay đã phát sinh thành 104 trường hợp thì đề nghị UBND H.Long Thành chỉ đạo rà soát để xử lý theo hướng lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp người nhận quyền sử dụng đất có đủ điều kiện để cấp giấy CNQSDĐ. Trường hợp người sử dụng đất không đủ điều kiện để cấp giấy CNQSDĐ thì lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người được cấp giấy CNQSDĐ.

Đối với 14 trường hợp người được cấp giấy CNQSDĐ đã chết hoặc chưa liên lạc được thì đề nghị UBND tỉnh giao UBND H.Long Thành tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho những người được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế. Trường hợp chưa liên lạc được với người được cấp giấy CNQSDĐ thì đề nghị giao UBND H.Long Thành căn cứ giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ liên lạc ghi trên giấy CNQSDĐ của người được cấp giấy để thông báo, niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, đăng báo, đài công khai để xử lý.

Bình luận