Đồng Nai TV
Đồng Nai TV : Chuyên trang cập nhật tin tức, hình ảnh, clip nóng mới nhất nhanh nhất về tỉnh Đồng Nai, giải trí, du lịch, nhà đất, mới nhất 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai: Địa chỉ và thông tin liên hệ mới nhất

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai là cơ quan hành chính cao nhất của tỉnh Đồng Nai tại Việt Nam. Với tôn chỉ là đảm bảo quyền lợi và phục vụ lợi ích cho người dân trong tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có vai trò rất quan trọng và đa dạng trong các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, giáo dục, an ninh, công an, văn hóa và nhiều lĩnh vực khác.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai: Địa chỉ và thông tin liên hệ mới nhất

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nằm trong hệ thống cơ quan hành pháp tại Việt Nam. UBND tỉnh Đồng Nai có nhiệm vụ chính là chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Đồng thời, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đảm bảo thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin liên hệ của UBND tỉnh Đồng Nai, giới thiệu về chức năng nhiệm vụ của UBND tỉnh Đồng Nai nhé !

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh

 • Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 19 của Luật Ủy ban nhân dân. Đồng thời, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
 • Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
 • Tổ chức thực hiện ngân sách tỉnh, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, giao thông vận tải, quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên và các nhiệm vụ, quyền hạn khác trên địa bàn tỉnh.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
 • Thực hiện các biện pháp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn tỉnh; tổ chức giáo dục quốc phòng, an ninh và công tác quân sự địa phương; xây dựng và hoạt động tác chiến của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ; xây dựng lực lượng dự bị động viên và huy động lực lượng bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương.
 • Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng các tổ chức hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước ở trung ương phân cấp, ủy quyền.
 • Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp dưới, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

 • Lãnh đạo, điều hành công việc của UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh Đồng Nai; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
 • Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện; điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện; giao quyền Chủ tịch UBND cấp huyện trong trường hợp khuyết Chủ tịch UBND cấp huyện giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp huyện; yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện đình chỉ, cách chức Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND cấp dưới khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc vi phạm pháp luật; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.
 • Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước.

Các cách thức liên hệ làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai

Bạn có thể liên hệ làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai thông qua các thông tin liên hệ sau:

Kết luận

Bài viết trên giới thiệu tổng quan về UBND tỉnh Đồng Nai, thông tin liên hệ của UBND tỉnh. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề pháp luật nào cần giải quyết, hãy liên hệ với UBND tỉnh Đồng Nai để nhận hỗ trợ tốt nhất.

Bình luận